Google Analytics

Google Analytics

Op deze pagina zullen wij u uitleggen wat er met uw gegevens gebeurd wanneer ze verzamelt worden. 

Voor het verzamelen van gegevens gebruikt SV Judo Odijk Google Analytics. Op dit moment zijn we in een proefperiode van 14 dagen, maar op 12-11-2018 zullen wij besluiten of wij hier voortaan gebruik van gaan maken.

Wij gebruiken Google Analytics om u de beste versie van onze website kunnen presenteren. Google Analytics verzamelt deze gegevens van u:

  •  Locatie
  • Verkeersbronnen*
  • Content **
  • Gebeurtenissen ***
  • Conversie****

*- Verkeersbronnen: onder verkeersbronnen verstaan we hoe u op onze site terecht bent gekomen en met welke zoekopdracht. De zoekopdracht wordt echter alleen weergeven wanneer dit niet in conflict is met het privacybeleid van de desbetreffende zoekmachine. Voorbeelden van zoekmachines waarbij we de zoekopdracht niet zien zijn: Google, Bing en DuckDuckGo. Deze en nog veel meer zoekmachines geven de zoekopdracht niet weer. Als u wilt weten of dit te zien is moet u het privacybeleid van uw zoekmachine checken.

**-content: Wij kunnen doormiddel van Google Analytics zien welke content, wanneer en voor hoe lang u dit bekijkt. Onder content verstaan we berichten, pagina’s, video’s, afbeeldingen en evenementen. 

***-gebeurtenissen: Wij verzamelen gegevens over welke links u klikt op onze website. Wanneer u bijvoorbeeld op de link naar onze Facebookpagina klikt, die op de hoofdpagina te zien is, krijgen wij te zien dat iemand op die link geklikt heeft.

****-conversie: Een conversie is het moment waarop een bezoeker van de website overgaat tot een aankoop, informatieaanvraag, het downloaden van een brochure of een anderszins commercieel interessante actie. Het conversie kan worden uitgedrukt in een absoluut aantal. Vaker wordt conversie uitgedrukt in een percentage van het aantal bezoekers of ontvangers van een reclameboodschap. Wij maken geen gebruik van deze optie, omdat er op dit moment geen producten beschikbaar zijn.

Deze gegevens worden allemaal geanonimiseerd. We zien dus weliswaar uw geschatte locatie, maar weten niet wie u bent. Ook zien we niet een precieze locatie, maar een stad of land waar u vandaan komt. Alle gegevens die we verzamelen gaan we voorzichtig mee om en we zorgen ervoor dat niemand zomaar uw gegevens krijgt. Overigens kan Google zelf de gegevens niet inzien. Deze mogen ze alleen inzien wanneer de rechter hiervoor toestemming geeft. Het gaat dan uiteraard om zaken waarbij een groot vermoeden van illegaal handelen van sprake is.

Ik hoop dat u een snapt wat wij met Google Analytics verzamelen. Heeft u vragen of wilt u uw mening uitten over Google Analytics kunt u ons gerust mailen op webmaster@svodijkjudo.nl. Aan het einde van deze proefperiode zullen wij u ervan op de hoogte houden of we Google Analytics behouden of niet.